• AKSİYON MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

  • Tel : 0.332 235 28 69 Fax : 0.332 236 68 78

  •  

YURT DIŞI MARKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurtdışı Marka

Her Marka Tescilinin, eğer başka ülkelerde Tescili yapılmamışsa yalnızca kendi ülkesinde geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz. Markanız ile faaliyette bulunduğunuz, satış yaptığınız veya hizmet verdiğiniz ülkelerde de Markanızı Tescil ettirmeniz; mallarınızın gümrüklerde veya o ülke sınırları içinde toplatılması, verdiğiniz hizmetlerin engellenmesi, Markanızın bulunduğu bütün sunum araçlarının toplatılması, tazminat ve ceza davaları gibi risklerin tamamen önüne geçeceği gibi, başkalarının o ülkelerde Markanızla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmalarını engelleme gücünü de size verecektir.

Madrid Protokolü Nedir?

Markaların uluslararası tescili ile ilgili 1 Aralık 1995'te yürürlüğe giren ve 1Nisan 1996'da uygulanmaya başlanan Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol, ülkemizde 01.01.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Ülkesindeki ofiste, tescilli bir markası veya tescil başvurusu olan firmaların, tek bir başvuru ile protokole taraf birçok ülkede birden uluslararası tescile sahip olmalarını sağlayan bir anlaşmadır.

Avantajı Nedir?

Protokol sayesinde markaların, tek bir başvuru yapılarak protokole taraf birden fazla ülkede uluslararası tescili sağlandığı gibi, ülke başına tescil maliyeti, ayrı ayrı tescille kıyaslanamayacak derecede minimuma indirilmiştir.

Süreç Nasıl İşler?

Menşe ofisin, uluslararası başvuruyu aldığı tarih başvuru tarihidir. Başvuru tarihinden itibaren menşe ofis, uluslararası başvuruyu Uluslararası Büro'ya iletir ve bu tarih aynı zamanda uluslararası tescil tarihi olarak Uluslararası Sicil'e kayıt edilir. Daha sonra Uluslararası Büro, marka korumasının talep edildiği Akit Taraflara bildirimde bulunur. Uluslararası tescilin talep edildiği (belirlenen) her Akit Taraf, uluslararası başvuruyu kendi yasal mevzuatına göre inceleyerek red veya kabul eder. Akit Taraflarca ret bildirim süresi 12 aydır. Ancak Akit Taraf Protokol çerçevesinde bu süreyi 18 aya çıkardığını bildirebilir. Süre limitinin dolmasından sonra Uluslararası Büro'ya gönderilen ret bildirimleri uygunsuz retler olarak değerlendirilip ret olarak kabul edilmez ve markanın ilgili Akit Taraf Ofislerince korunduğu anlaşılır.

Sonraki Belirleme

Uluslararası başvurudan veya uluslararası tescilden sonra korumanın uluslararası başvuruda yer almayan Akit Taraflara yayılmasının istenmesidir. Uluslararası başvuruda yer almayan bir Akit Taraf sonradan belirlenerek uluslararası tescile konu olabilir. Sonraki belirleme, uluslararası başvuruda yer almayan diğer ülkelerde de koruma sağlamak amacıyla yapılır.

Uluslararası Tescilin Koruma Süresi

Uluslararası marka tescili on yıl süreyle korunur. Uluslararası tescil, marka sahibinin talebi üzerine yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla on yıllık süre için yenilenebilir.

Madrid Protokolüne Göre Uluslararası Marka Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

  • Türkiye'deki marka tescil belgesi veya başvuru belgeleri
  • Dünya Patent Ofisi’ne (WIPO) başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu aslı
  • Faaliyet Belgesi
  • Vekaletname
  • Marka Örneği (Markanın Türkiye'deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğinin aynısı olacaktır)