• AKSİYON MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

  • Tel : 0.332 235 28 69 Fax : 0.332 236 68 78

  •  

PATENT NEDIR

 

 

 

Patent Nedir?

Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerine uygun olan buluşların sahiplerine, bu buluşlarını belirli bir süre üretme, pazarlama, satma, kiralama gibi hakların tanınmasıdır. Ülkemizde iki çeşit patent sistemi bulunmaktadır. Bunlar;

İncelemesiz Patent: Sadece araştırma raporunun düzenlemesi zorunluluğu olup, 7 yıllık koruma sağlarlar. Koruma süresi sona ermeden inceleme talep edilirse bu süre 20 yıla tamamlanarak incelemeli patente dönüştürülebilir.

İncelemeli Patent: Araştırma ve inceleme raporunun düzenlemesi zorunluluğu olup, 20 yıllık bir koruma sağlarlar. İşlemler daha uzun sürmekle beraber, başvurunun adeta gerçek bir buluş olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiğinden çok daha az tartışılır bir belge türüdür.

Faydalı Model nedir?

Üretim yöntemleri ve kimyasal buluşlar dışındaki buluşların daha hızlı ve daha düşük maliyetle korunmasını sağlayan sistemdir. Günümüzde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin rakiplerce aynısının kolayca taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Mütevazi de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edeceğinden, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korunmasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

·  Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.

·  Patentler 7 ya da 20 yıllık, Faydalı Modeller ise 10 yıllık koruma süresine sahiptirler.

·  Faydalı Modelde araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patentlere oranla hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent ve Faydalı Model Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Tarifname*
Buluş konusu, ilgili olduğu teknik saha, tekniğin bilinen durumu, buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler, teknik resimlere ait açıklamalar ve buluşun sanayiye uygulanma biçimi detayları belirtilir.

2. Özet*
Buluşun kısa bir anlatımını içerir.

3. İstemler*
Buluşun koruma altına alınması istenen özellikleri belirtilir.

4. Teknik Resimler;
Buluşun özelliklerini ifade eden, korunması istenen bölümlerin de görülebildiği çizimlerdir.

5 . Vekaletname

* Uzman Patent Ofisi, buluş sahibi tarafından hazırlanmış metinler üzerinden başvuru yapmayı doğru bulmamaktadır. Alınan belgenin olası bir itilafta işe yarayabilmesi ve korunması istenen özelliklerin en iyi şekilde ifade edilebilmesi için, doğrudan buluş sahibi kişi/lerle karşılıklı soru cevap şeklinde hazırlanmış metinler üzerinden başvuru dosyası hazırlanması çok daha sağlıklı olmaktadır.

Hangi Buluşlar Patent İle Korunabilir?

Aşağıdaki üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.

·  Yenilik: Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

·  Tekniğin bilinen durumunun aşılması: "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır.

·  Sanayiye uygulanabilirlik: buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine 3 yıl içinde hayata geçirilebilir özellikte olması demektir.

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Nelerdir?

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları.
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları.
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.(bu hüküm, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
f - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
g Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri
.