• AKSİYON MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

  • Tel : 0.332 235 28 69 Fax : 0.332 236 68 78

  •  

marka NEDIR

 

 

 

Marka Nedir?           

Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayım ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir. Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Ayrıca, bir şirketin Ticaret Ünvanının Ticaret Sicilinde kayıtlı olması, o şirketin isim veya logosunun taklit edilmesini engellemez. İsim, ünvan veya logonun başkaları tarafından kullanılmasını engelleyebilmek için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil sahibi olmak gerekir.

Ticaret Markası Nedir?

Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir. Örneğin, giyim eşyaları, gıda ürünleri gibi çeşitli sanayi ürünlerinin etiketlerinin, ambalajlarının üzerinde kullanılan işaret TİCARET MARKASI'dır.

Hizmet Markası Nedir?

Bir işletmenin hizmetlerini, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Örneğin, reklam, mağazacılık, seyahat acenteliği, lokanta işletmeciliği gibi, bir ürünün satışı yerine, bir hizmeti sunanlar tarafından kullanılan işaretler HİZMET MARKASI' dır.

Garanti Markası Nedir?

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Ortak Marka Nedir?

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Marka Tescil Süreci

Marka tescil işlemleri başvuru tarihinden itibaren 12-14 sürmektedir. Ancak Markalar başvuru tarihi itibariyle koruma altına girerler. Marka başvuruları, yaklaşık altı-sekiz ay süren ön incelemeden sonra, Resmi Markalar Bülteni'nde üç ay süreyle yayınlanarak üçüncü şahısların itirazlarına açılır. Herhangi bir itirazın olmaması durumunda, iki-üç ay içinde belge tanzim edilerek işlemler sonuçlandırılır. Markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl koruma süresine sahiptirler ve her 10 yılda bir yenilenebilirler.

Marka Başvurusunda bulunmadan önce ön araştırmasının yapılması, gereksiz maliyet ve zaman kayıplarının önüne geçecektir. Marka Başvuru ve Tescili Aşamasında Gereken Bilgi ve Belgeler ;

·  Marka Sahibinin Ticaret Sicilindeki Geçerli En Son Ünvanı, Gerçek Kişi ise tam adı/soyadı.

·  Gerçek Kişi ise doğum yeri ve tarihi

·  Merkez adresi

·  Tescil ettirilmek istenen markanın basılı bir örneği (Antetli kağıt, etiket, kartvizit vb. gibi)

·  Sınıf listesi (markanın üzerinde kullanılacağı malları ve/veya hizmetleri belirtir)

·  Özel Vekaletname (NOTER ONAYI GEREKMEZ, yalnızca kaşe-imza yeterlidir)