• AKSİYON MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

  • Tel : 0.332 235 28 69 Fax : 0.332 236 68 78

  •  

ENDUSTRIYEL TASARIM TESCILI NEDIR

 

 

 

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir?

Kısaca ürünlerin dış görünümlerinin koruma altına alınmasını kapsayan Endüstriyel Tasarım; ürüne gözle seçilebilen estetik bir özellik kazandıran, biçim, model, desen veya bunların kombinasyonu olarak ifade edilebilir. Grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere, bir ürünün tümü veya bir parçası üzerindeki süslemenin, çizgi, biçim, şekil, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Her Ürüne Tasarım Tescil Belgesi Alınabilir mi?

Alınan Tasarım Tescil Belgelerinin, Başvuru sahibine tam olarak hak sağlayabilmesinin iki temel şartı vardır. Birincisi; tasarımların dizaynının kendisine ait olması, ikincisi de tasarımların piyasaya çıkış tarihlerinin 1 yılı geçmemiş olmasıdır.

Tescilli Bir Tasarım, Küçük Değişiklikler Yapılarak Taklit Edilebilir mi?

Tescilli bir tasarımın ölçülerini, rengini, malzemesini değiştirerek benzerini yapmak, Tasarım hakkına tecavüzü ortadan kaldırmaz. Piyasada sözü edilen "5'ten fazla değişiklik yapılırsa", "%50'si değişirse" gibi tanımlar yanlıştır. Tüketicinin, iki ürünü ilk bakışta birbirinden rahatlıkla ayırt edebilmesi kıstası doğru olanıdır.

Kısacası, ürünlerinizin, ambalajlarınızın, desenlerinizin ve modellerinizin diğerlerinden farklı ve yeni olduklarını, piyasaya sunulduklarında taklit edilebileceklerini düşünüyorsanız tescil ettirmeniz gereken tasarımlarınız var demektir.

Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci

Tasarım tescil işlemleri başvuru tarihinden itibaren 10-12 ay sürmektedir. Ancak, Tasarımlar başvuru tarihi itibariyle koruma altına girerler. Tasarım başvuruları, yaklaşık 3 ay süren bir incelemeden sonra, Resmi Markalar Bülteni'nde altı ay süreyle yayınlanarak üçüncü şahısların itirazlarına açılır. Herhangi bir itirazın olmaması durumunda, iki ay içinde belge tanzim edilerek işlemler sonuçlandırılır. Endüstriyel Tasarımlar başvuru tarihinden itibaren 5 yıl koruma süresine sahiptirler ve koruma süreleri her 5 yılda bir yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilirler.

Endüstriyel Tasarım Başvurusunda Gereken Bilgi ve Belgeler ;

  • Tasarım Sahibinin Ticaret Sicilindeki Geçerli En Son Ünvanı, Gerçek Kişi ise tam adı/soyadı
  • Gerçek Kişi ise doğum yeri ve tarihi
  • Merkez adresi
  • Özel Vekaletname (NOTER ONAYI GEREKMEZ, yalnızca kaşe-imza yeterlidir)
  • Tasarımın görsel özelliklerini net olarak anlatabilen, en fazla 8x8 ölçüsünde 16 adet resim ya da çizim (ölçüsüz)
  • Tasarımın görsel yapısının ve korunması istenen bölümlerinin anlatıldığı tarifname

İstanbul içindeki firma yetkililerinin randevu vermeleri durumunda, başvuru ile ilgili gerekli bilgilerin yerinizden alınabileceğini bildirmek isteriz. Yerinde ziyaret, doğru bilgilerin alınabilmesi ve tarafınıza daha detaylı bilgi aktarılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu ziyarette tasarımla ilgili numune alınarak görsel anlatımların hazırlanması işlemleri de tarafımızca yapılabilir.